Prečo je dôležitá segmentácia pri emailovej kampani?

Ako sme už viackrát v Tarantule písali či hovorili (napríklad na prednáške aj workshope v Connecte), jedným z najlepších nástrojov na budovanie vzťahu so zákazníkmi je email. Platí totiž, že na jednotku vynaloženej energie, času a peňazí, je efektívnejšie presvedčiť už existujúceho zákazníka k nákupu, ako získavať nového. Nehovorme však iba o newsletteroch, pozrime sa na tému aj z pohľadu salesu.   […] Read more