‘Learn me’

Význam návratnosti investícií do PPC kampane

Výpočet návratnosti investícií (ROI) je nevyhnutnou súčasťou posúdenia, ako úspešná a prínosná PPC kampaň bude. Hoci miera konverzie a cena za konverziu hrajú dôležitú úlohu v hodnotení úspešnosti PPC kampane, veľkú pozornosť musíme venovať celkovej návratnosti investícií. PPC kampane môžu ponúknuť veľkú návratnosť investícií, za predpokladu, že sú správne nastavené. PPC kampane vyžadujú starostlivé sledovanie […] Read more

Jan, 21, 2014

0

2013 – Rok veľkých zmien

Predchádzajúci  rok bol v znamení veľkých zmien.  Čo všetko  zmenil Facebook, Etarget a Google? Čo nové si pre nás pripravili? Facebook Začal zlepšovať svoje marketingové nástroje, týkajúce sa cielenia a vyhodnocovania.  Reklamy sa začali zobrazovať nie len v pravom stĺpci, ale taktiež aj v news feede. Reklama zobrazovaná v news feede má v priemere 20x väčšie CTR, ako mali bežné reklamy. […] Read more

Jan, 09, 2014

0

Vplyv rozšírení na CTR reklamy

Preraziť vo vyhľadávacej sieti Google klasickou textovou reklamou nie je jednoduché. Dajte svojim potencionálnym zákazníkom dôvod, aby klikli na vašu reklamu. Obohatením svojej reklamy o ďalšie informácie zvýšite nielen relevantnosť reklamy ale aj mieru prekliku (CTR). Vzhľadom na to, že do reklamy vložíte informácie o firme, ako adresu, telefónne číslo, ďalšie odkazy na stránky v rámci webovej lokality […] Read more

Dec, 15, 2013

0

Ako zvýšiť návratnosť investícií pomocou geografického zacielenia

Čo je to Geografické zacielenie? Pomôže vám zacieliť reklamy na územia, mestá a dokonca miesta (napr. letiská), na ktorých sa budú vaše reklamy zobrazovať. Správna optimalizácia Geografického zacielenia vám môže zvýšiť návratnosť investícií. Túto skutočnosť si málokto uvedomuje a mnohí si nastavia oblasť zobrazovania len na začiatku kampane. Ako správne optimalizovať Geografické zacielenie? Sledujte výkonnosť polôh, na […] Read more

Dec, 09, 2013

0

1 2

Už nás sledujete?

Facebooktwitterlinkedin

Archív