Ako zvýšiť návratnosť investícií pomocou geografického zacielenia

Čo je to Geografické zacielenie?

Pomôže vám zacieliť reklamy na územia, mestá a dokonca miesta (napr. letiská), na ktorých sa budú vaše reklamy zobrazovať.
Správna optimalizácia Geografického zacielenia vám môže zvýšiť návratnosť investícií. Túto skutočnosť si málokto uvedomuje a mnohí si nastavia oblasť zobrazovania len na začiatku kampane.

Ako správne optimalizovať Geografické zacielenie?

Sledujte výkonnosť polôh, na ktoré cielite. Ak cielite na určitú krajinu, niektoré oblasti, alebo mestá môžu mať lepšie výsledky.  V tomto prípade, by ste mohli vytvoriť kampaň smerovanú na tieto územia. Naopak, ak vidíte územia, ktoré Vám nedávajú žiadnu spätnú väzbu, tak ich vylúčte. Tieto informácie nájdete prostredníctvom  údajov o geografickej výkonnosti.

Pri výkonnejších oblastiach napíšte reklamný text určený pre túto časť zacielenia.

Majte rôzne rozpočty pre jednotlivé polohy, podľa výsledkov konverzií.

Používajte rozšírenia reklamy. Tieto rozšírenia vám môžu pomôcť získať vyššie skóre kvality, od čoho závisí aj výkonnosť reklamy. Taktiež jednou z výhod použitia rozšírení je zabratie väčšej plochy v inzercií.

V neposlednom rade používajte vylúčenia polôh. Takto môžeme zabrániť irelevantnému zobrazovaniu reklám a taktiež zobrazovaniu na územiach, ktoré nekonvertujú.

Autor: Veronika Janovičová

Dec, 09, 2013

0