Pay Per Install

Počet používateľov smartfońov neustále rastie. Momentálne sú ich na svete asi 2 miliardy. Majitelia smartfónov trávia na svojich zariadeniach skoro 2 hodiny denne. V appstoroch je dokopy viac ako 3 milióny aplikácii. Priemerný užívateľ ich má nainštalovaných 26. Ako zabezpečiť, aby jedna z nich bola práve tá, ktorú ste vyrobili vy?

Môžete to urobiť rôznymi spôsobmi. Tento článok je o Pay per install u veľkých hráčov Google, Facebook a Twitter. Už ako vyplýva zo samotného názvu jedná sa o platbu za inštalácie vašej aplikácie. Z pohľadu kontrolovanosti nákladov je to najčistejšia forma.

Veľa našich klientov by chcelo platiť namiesto klikov priamo za akciu. V prípade predaja aplikácií to ide bez problémov. Samozrejme aj tu je treba dodatočne sledovať viacero premenných. Všetko, ako v celom svete online marketingu, je hlavne o meraní. V Nemecku môže byť drahšia akvizícia Android ako iOS. V Anglicku používajú aplikáciu častejšie a v stredomorí viacej odporúčajú známym. Pre každú jednu aplikáciu to však bude rôzne.

Startupisti, predstavte si, že prídete za investorom a poviete mu:

V Anglicku nakupujeme jeden install na iOS v priemere za 0,9 Eur a Android za 0,7 Eur. Priemerná viralita (počet pozvaných ľudí do aplikácie) je 5 za 30 dní. Na jednom iOS install zarobíme v priemere 0,5 euro a na Android 0,7 eur.

V USA nakupujeme jeden install na iOS v priemere za 1,2 Eur a Android za 0,7 Eur. Priemerná viralita (počet pozvaných ľudí do aplikácie) je 3 za 30 dní. Na jednom iOS install zarobíme v priemere 0,8 euro a na Android 0,3 eur.

V Indonézii nakupujeme jeden install na iOS v priemere za 0,15 Eur a Android za 0,1 Eur. Priemerná viralita (počet pozvaných ľudí do aplikácie) je 7 za 30 dní. Na jednom iOS install zarobíme v priemere 0,1 euro a na Android 0,08 eur.

Ak mi dáte 1OOK a ja ich rozdelím rovnomerne do týchto krajín, budeme mať do 30 dní viac ako 2 milióny inštalácií a zarobíme viac ako 300K.  (ak by sa vám skutočne podaril takýto pomer, nepotrebujete investora ) Za vaších 1OOK dostanete 5% firmy …

pay per install smartfon

Aby ste však mohli niečo takéto povedať, musíte mať dobre otestované jednotlivé trhy a musíte hlavne všetko merať. Na meranie installs má každý zo systémov vlastný spôsob.

Vo Facebooku si musíte v časti pre developerov vygenerovať SDK, ktoré vložíte do aplikácie. Máme podozrenie, že installs, ktoré prišli z FB aj po skončení kampane alebo následne z iného zdroja stále označuje za svoje.

Google to má trochu lepšie ošetené, keďže je vlastníkom androidu, na meranie samotnej inštalácie nepotrebujete do aplikácie nič vkladať. Pri iOS musíte rovnako ako pri FB vygenerovať kúsok kódu, korý vložíte do aplikácie.

Twitter má rovnako vlastný kód, ale veľmi dobre funguje aj s nástrojmi 3. strany. Jenoducho si prepojíte vaše, už existujúce analytické nástroje s Twitter účtom.

Vo všetkých 3 systémoch sa dá nastaviť kampaň aj bez vložených kódov. Vtedy vás spoplatňujú, ak niekto klikne na tlačítko install. Odchýlky od reálnych installs sú však aj niekoľko násobné. No na identifikáciu určitého trendu by to však mohlo postačovať.

Aby ste raz mohli investorovi povedať túto informáciu, potrebujete mať odmerané aj správanie vašich užívateľov. Na to je extrémne veľa nástrojov a každému vyhovuje niečo iné. Hlavne na ne netreba zabúdať.

Tak ako sú markantné rozdiely medzi jednotlivými krajinami, zariadeniami a systémami, treba počítať aj so zmenami v čase. Jednoducho sa vám môže vyčerpať cieľová skupina. Preto treba mať aj dáta z iných prieskumov trhu.

Na tých pár klientoch, ktorí mali odvahu skúsiť tetno typ reklamy s nami, sme získali viaceré skúsenosti.

Dosť dlho nám niekedy trvalo prepojiť s klientami naše FB kontá a ich developerský účet, čo komplikovalo samotné spustenie kampaní. Pri Facebooku nám občas efektívnejšie konvertovalo optimalizované CPM lepšie ako samotné CPI.

pay per install

Google Adwords, v ktorom môžete inzerovať na install rôznymi spôsobmi je veľmi komplikovaný. Dokonca aj my, pre ktorých je AdWords hlavný zdroj príjmu, sme sa pri nastavovaní celkom zapotili. Môžete svoje reklamy zobrazovať ľuďom vo vyhľadávaní alebo v displejovej sieti na základe ich správania sa. V každom nastavení môžete ísť veľmi hlboko, je to naozaj veľmi komplexné.

Pre našinca je najtvrdším orieškom Twitter. Jednak, málo sa u nás používa a potom ho nemôžete používať ako slovenská firma. Keďže máme viac klientov, ktorí by chceli využívať tento systém reklamy, dali sme si založiť v USA firmu a fakturujeme priamo odtiaľ. Existujú firmy na svete, ktoré sa špecializujú priamo na dobíjanie kreditu na Twitter.

Twitter je podľa mňa najzáujímavejší. Ich systém je všeobecne najmladší a obmedzený iba pre zadávateľov z niektorých krajin. Toto môže byť výhodou, lebo ešte nekonkuruje medzi sebou veľa zadávateľov.

Z môjho pohľadu má Twitter aj inú, zásadnú výhodu – najmä pri začínajúcich kampaniach. Zjednodušene, ak inzerujete na FB alebo Google, väčšinou vidíte iba výsledky reklám, ktoré ste zadali. Twitter vám však zobrazuje o vami zasiahnutej skupine ľudí ďalšie dáta. To vám umožní prispôsobiť detailnejšie vašu kreatívu konkrétnej skupine.

Dôležité je si uvedomiť, že v každom kúte sveta ľudia používajú sociálne siete veľmi odlišne.

 

Cover foto: https://flic.kr/p/717UrA

 

 

Okt, 19, 2015

  PPC

0