Najväčšie chyby pri vytváraní kampane

Reklama na Google je skvelý spôsob, ako zvýšiť povedomie o webe a jeho návštevnosť. Avšak zlé zaobchádzanie s kampaňou môže stať viac, ako priniesť. Všetko závisí od toho, čo o Google AdWords viete. Teraz si prejdeme najčastejšie chyby v tomto systéme.

 1. Nesprávne rozdelenie reklamných skupín

Reklamná skupina je súhrn reklám, ktoré sa viažu na kľúčové slová a majú vlastné cielenie.

Najväčšia chyba, akú užívatelia robia je, že ich nepoužívajú. Čiže vytvoria jednu, kde zhrnú všetko. Je veľmi dôležité používanie reklamných skupín. Kampaň môžeme rozdeliť podľa spoločných tém, ponúkaných služieb, alebo druhov produktov.  Odporúča sa použiť na jednu skupinu 20 kľúčových slov.

 2. Používanie nesprávnej zhody kľúčových slov

Rovnako, ako v predchádzajúcom bode,  najväčšia chyba je ich nepoužívanie.  Zhody kľúčových slov Vám pomôžu riadiť na ktoré vyhľadávacie dotazy sa budete zobrazovať. Máme možnosť si vybrať z viacerých zhôd (voľná, presná, frázová, vylučujúca a modifikátor voľnej zhody). Čím voľnejšia je zhoda, tým viac návštevníkov získate. Naopak, čím je zhoda presnejšia, tým viac získate relevantnejších návštevníkov.  Čím  je relevantnejšie zacielenie, tým sa nám zvyšuje skóre kvality.

 3. Testovanie reklamných odkazov

Testovanie by ste nemali podceňovať a malo by sa robiť vždy. Je potrebné vytvoriť viac variant odkazov a testovať, ktoré ako konvertujú.  Odporúča sa vyhodnocovať výsledky medzi 20 – 40 kliknutiami.  Reklamy, ktoré „vyhrali“ treba nechať spustené a ostatné vypnúť. Teraz už vieme, čo platí na našich užívateľov a akým smerom by sme sa mali uberať.  Môžeme vytvoriť ďalšie varianty odkazov, ktoré budú korešpondovať s tými úspešnými.

 4. Neinzerovanie na vlastnú značku

Mnohým inzerentom sa to zdá byť zbytočné, pretože keď ich užívateľ vyhľadáva pod ich značkou, tak sa zobrazia v organickom vyhľadávaní. To Vám však nezaručuje top pozíciu a ľudia, ktorí Vás hľadajú chcú z najväčšou pravdepodobnosťou vykonať konverziu.  Tým, že to nevyužívate dávate priestor konkurencií a užívateľ môže nakúpiť od nej.

 5. Nepoznanie konkurencie

Je nevyhnutné vedieť, kto je Vaša konkurencia. Podľa toho viete pružne reagovať na trh, vyzdvihnúť svoje konkurenčné výhody atď.

 6. Priveľké očakávania

Ľudia čakajú za nízky rozpočet hotové zázraky.  Hlavne na začiatku je potreba testovať a optimalizovať, aby sme dosiahli požadované výsledky. Potom sa môžete zamerať na znižovanie ceny za konverziu a optimalizovať výdavky.

 

Najlepším riešením, ako sa vyhnúť chybám a zbytočným výdavkom je zveriť sa do rúk profesionálom.  Ľudia zaoberajúci sa touto formou reklamy Vám určite niekoľkonásobne zvýšia efektívnosť kampane a návratnosť investícií je určite vyššia. Využívajú rôzne nástroje, ktoré bežný užívateľ nepozná a mnohokrát sa ani nemá ako k nim dostať.

Autor: Veronika Janovičová

Feb, 03, 2014

0