Možnosti cielenia v reklamnej sieti

Využívanie Reklamnej siete Google (Google Display Network ) je pomerne rozšírené. Nie však všetci  využívajú jej potenciál naplno. Hlavnou výhodou reklamnej siete je môžnosť osloviť pomocou nej viac ľudí v ktorejkoľvek fáze nákupného procesu.

V porovnaní s vyhľadávaním máme k dispozícií širšie možnosti zacielenia. Reklamy môžeme zacieliť nielen na základe kľúčových slov, ale taktiež na základe záujmov používateľov, na stránky s určitou tématikou, či dokonca priamo na používateľov, ktorí už raz navštívili naše stránky.

Zacielenie na základe kľúčových sľov ( kontextové zacielenie )

Zacielenie na základe kľúčových slov je najčastejším spôsobom zacielenia reklám v Reklamnej sieti. Pri kontextovom zacielení systém analyzuje kľúčové slová a obsah stránok v Reklamnej sieti Google. Následne zobrazuje reklamy na stránkach, ktorých obsah súvisí s kľúčovými slovami zadanými v našej kampani.

Zacielenie na základe záujmov používateľov

Tento spôsob je vhodné využiť, ak máme vyšpecifikovanú skupinu používateľov, ktorí by mohli mať o náš produkt záujem. Zároveň máme možnosť zvoliť aj ďalšie príbuzné skupiny používateľov, ktorí majú podobné alebo súvisiace záujmy.

Zacielenie na záujmy používateľov môže byť vhodným spôsobom ako rozšíriť dosah a zvýšiť počet zobrazení relevantným používateľom. Jednoducho zacielime svoje reklamy na používateľov s podobnými záujmami ako témy stránok, kam cielime. Naše reklamy sa tak budú zobrazovať aj na stránkach venujúcich sa iným témam, ale iba relevantným používateľom so záujmom, ktorý si zvolíme.

Zacielenie na vybrané umiestnenia

Tento spôsob zacielenia nám umožní zvoliť si konkrétne stránky v rámci Reklamnej siete Google, kde si želáme naše reklamy zobrazovať a špeciálne nastaviť ponuku za kliknutie na daných umiestneniach. Reklamy sa môžeme rozhodnúť zobrazovať na akejkoľvek stránke v rámci Reklamnej siete Google, aj keď priamo nesúvisí s našimi reklamami alebo obsahom  webových stránok.

Ak narazíme popri surfovaní na nejakú stránku, ktorú by sme chceli pridať a nachádza sa v reklamnéj sieti Google, tak ju môžme manuálne pridať medzi spravované umiestnenia.

Remarketing

Vďaka remarketingu máme možnosť zacieliť reklamy na používateľov, ktorí už raz navštívili naše stránky, ale z nášho webu odišli. Môžeme tak napríklad začať zobrazovať reklamy všetkým návštevníkom, ktorí si zobrazili na našich stránkach stránku s vybraným produktom, ale produkt si nekúpili. Reklama sa tak zobrazí iba týmto vybraným používateľom a to kdekoľvek v rámci Reklamnej siete Google bez ohľadu na obsah stránky.

Zhruba po 2 týždňoch od spustenia  kampaní, je vhodné vyhodnotiť výkonnosť  a kampaň zoptimalizovať. Spôsob optimalizácie závisi od toho, či chceme zvýšiť návštevnosť svojich webových stránok alebo zvýšiť počet konverzií.

Autor: Erik Dendis

Mar, 19, 2014

0