AdWords: Uľahčite si prácu s editorom prehľadov

Predtým, ako AdWords prišiel s editorom prehľadov, ste boli nútení sťahovať veľké dáta a údaje z kampaní, analyzovať ich a vytvárať excelovské tabuľky na vytvorenie ako-takého prehľadu.

Editor prehľadov je nástroj, ktorý umožňuje pracovať s údajmi prostredníctvom tabuliek a grafov. Teraz vďaka nemu vieme tieto dáta a tabuľky spracovávať a vytvárať priamo v rozhraní Adwords.

Karta s prehľadom sa vo vašom účte nachádza v hornej lište medzi príležitosťami a nástrojmi.

EditorPrehladov 

Aké sú výhody editora prehľadov?

  • Jednoduché rozhranie s podporou presúvania umožňuje rýchlo vytvárať a pracovať s tabuľkami a grafmi, vďaka čomu si nemusíte sťahovať údaje na podrobnejšiu analýzu.
  • Analýza viacerých segmentov umožňuje podrobnejšie členiť a deliť údaje v tabuľkách a grafoch.
  • Vlastné grafy umožňujú vizualizovať vzory a trendy v údajoch.
  • Rozšírené filtrovanie a zoraďovanie umožňuje filtrovať podľa segmentovaných metrík (napr. kliknutia na mobilných zariadeniach) a zoraďovať podľa viacerých stĺpcov.

 

Z čoho sa editor prehľadov skladá?

Dlaždice: Ide o dimenzie a metriky, ktoré presúvate na plátno s cieľom vytvoriť prehľad.

dlazdice

 

Bočný panel: Táto oblasť obsahuje dlaždice a filtre.

12_bocnyPanel

 

Plátno: Veľká sivá oblasť sa nazýva plátnom. Do tejto oblasti presúvate dlaždice.

Platno

 

Polička: Ide o oblasť nad plátnom. Polička zobrazuje dlaždice, ktoré boli pridané do prehľadu.

12_policka

 

Ako vytvoríte prehľad?

  1. Prihlásite sa do svojho účtu.
  2. Kliknete na kartu Prehľady.
  3. Kliknete na rolovaciu ponuku +Prehľad . Vyberiete položku tabuľka, čiarový graf, stĺpcový graf alebo koláčový graf.
  4. Presuniete dlaždice na plátno a uvoľnite ich v niektorej z namodro zvýraznených oblasti.
  5. Keď už máte prehľad vytvorený, môžete začať so spresnením analýzy.
  6. Keď bude tabuľka s prehľadom vyzerať presne tak, ako chcete, môžete si ju stiahnuť a uložiť v rôznych formátoch.

 

Ak ste doteraz editor prehľadov veľmi nepoužívali, je najvyšší čas sa naň pozrieť detailnejšie a dať mu šancu. Môže vám značne uľahčiť a zefektívniť prácu.


 

Cover photo: Jeremy Bishop – Unsplash.com

Mar, 29, 2016

  AdWords

0