Ako optimalizovať kampaň, aby bola čo najvýkonnejšia?

Čo je optimalizácia a prečo by sme ju mali praktizovať?

Optimalizácia je prijímanie opatrení na dosiahnutie požadovaných výsledkov zvýšením kvality a výkonnosti.

Ako optimalizovať?

Optimalizácia

 

 1.       Určiť si cieľ

Je dôležité, aby sme mali cieľ premyslený už pri tvorbe kampane. Musíme vedieť, čo chceme inzerciou dosiahnuť, aby sme mohli na základe toho pružne reagovať, upravovať kampaň a sledovať výkonnosť.

2.       Štruktúra účtu

Štruktúra účtu výrazne ovplyvňuje výkonnosť  celého účtu. Treba zvoliť správnu stratégiu.  Napríklad, ak máme e-shop s elektronikou, štruktúra účtu môže byť nasledovná: – vytvoríme kampaň pre televízory – tie rozdelíme do reklamných skupín ako LCD, plazmové atď. Ďalej vytvoríme kampaň pre notebooku a podobne.

Niekedy je nutné sa rozhodnúť, či vytvoriť novú kampaň, alebo reklamnú skupinu. Novú kampaň vytvoríme vtedy, keď chceme mať samostatný rozpočet, jazyk, geografické zacielenie a pod.. Reklamnú skupinu vytvárame tak, aby sme mali čo najrelevantnejšie zoskupenie kľúčových slov.

Veľký dôraz treba klásť na relevanciu. Musíme tvoriť čo najrelevantnejšie zoskupenia, pretože to výrazne ovplyvňuje skóre kvality.  Čím vyššie máme skóre kvality, tým máme lepšie pozície a nižšie ceny za klik.

3.       Relevantné zacielenie kľúčových slov

Rovnako ako v predchádzajúcich bodoch je to veľmi dôležitý krok. V kampani by sme mali mať okruhy slov, ktoré sú čo najkonkrétnejšie a cielené na našu cieľovú skupinu. Čím všeobecnejšie slová budeme mať, tým viac získame návštev, avšak menej relevantných návštevníkov. Keď budeme mať konkrétne slová,  návštev bude menej, ale je vyššia pravdepodobnosť nákupu.

4.       Pútavé reklamné odkazy

Reklamy by mali byť informatívne, konkrétne a odlišné od konkurencie. Treba zhodnotiť pridané hodnoty a použiť ich v reklamnom odkaze. Dobrý reklamný odkaz by mal obsahovať výzvu k akcií.  Konkurencia je veľká a preto je dobré, keď sa niečim líšime (špeciálne ponuky).  Je potrebné vytvoriť viac druhov reklamných odkazov, aby sme mohli testovať, ktoré varianty na užívateľa platia a ktorým „smerom“ by sme sa mali uberať.

Ak máme už nejaké výsledky, je dobré, keď výkonné slová používame v reklamnom texte.

Prvé, čo si užívateľ všimne je headline. Preto by mal byť konkrétny a čo najpútavejší.

5.       Konverzie

Konverzia je akcia, ktorú chceme, aby užívateľ vykonal (nákup, registrácia, vyplnenie dotazníka). V účte AdWords si nastavíme konverzie a na základe nich vieme upravovať kampane a prispôsobovať ich, aby ich dosiahli čo najviac.

Autor: Veronika Janovičová

Feb, 24, 2014

0